Leczenie implantologiczne część chirurgiczna

Podczas leczenia z wykorzystaniem implantu rozróżnia się dwa jego etapy. Pierwszym z nich jest etap chirurgiczny, a drugim protetyczny. Cześć chirurgiczna powiązana jest bezpośrednio z wszczepieniem implantów. Implanty są tytanowymi śrubami, których celem jest zastąpienie korzenia zęba – w tkance kostnej wyrostka zębodołowego u pacjenta.

Zabieg ten przeprowadzany jest w ciągu jednego dnia – jego czas jest uzależniony od ilości implantów i może trwać od jednej do trzech godzin. Chirurgiczna część polega na nacięciu pod znieczuleniem dziąsła, w którym będzie znajdować się implant. Kolejnym krokiem jest nawiercenie w kości otworu – rozmiar odwiertu jest dostosowany do wcześniej dobranego rozmiaru oraz rodzaju wszczepianego implantu. W tak powstały otwór wkręca się implant jałowy.

W późniejszym czasie pacjent podlega kontroli stabilizacyjnej – wkręcony implant musi tkwić nieruchomo w kości, jest to warunek konieczny do prawidłowego zrośnięcia się z kością. Na tak wkręcony implant zakłada się śrubę zaślepiającą. Po zabiegu konieczne jest odczekanie – najczęściej kilkunastu dni – aż dziąsło całkowicie się zagoi.

Wówczas po dobrze przeprowadzonym zabiegu nie ma śladu. Część chirurgiczna kończy się w momencie usunięcia szwów – dokonuje się to po okresie około dwóch tygodniu, po zabiegu implantacji.

SPRAWDŹ DOJAZD

Copyright   2016 Leczenie implantologiczne część chirurgiczna
Leczenie implantologiczne część chirurgiczna
Realizacja: Agencja Interaktywna WebProm